شناسه مرکز :

2018

 

نام مرکز :
اتاق فرار قلعه

 

شماره تماس :
(قابل مشاهده فقط برای اعضا و دارندگان کارت “صدر میهن”)

 

آدرس :

 

سایت / آدرس صفحه / کانال در شبکه های اجتماعی :
escapecastle.ir

escape_castle

 

 

تنوع خدمات قابل ارائه :
بازی اتاق فرار قلعه

 

ویژگیها و خصوصیات (اعلام شده از جانب مرکز) :
۴ تا ۸ نفر با هماهنگی و رزرو قبلی وارد یک فضای بسته می شوند و با حل معما در کنار ترس و هیجان باید از آنجا فرار کنند.

 

درصد تخفیف به دارندگان کارت “صدرمیهن” :
30%

 

موارد درج شده در مورد هر مرکز (نظیر کیفیت ، تضمین و گارانتی، شرایط پیش پرداخت، پرداخت و …) مطابق با اعلام خود مراکز میباشد، لذا بدیهی است دارندگان محترم کارت باید خود نسبت به تشخیص و انتخاب مرکز مناسب اقدام نموده و کیفیت و خدمات مطلوب مورد انتظار را از ایشان خواستار باشند.